Research & Consulting, średniej wielkości firma z branży analitycznej - case study

Według Instytutu Gallupa osoby, które codziennie mają możliwość korzystać ze swoich mocnych stron, są o 8% bardziej produktywne oraz 6 razy bardziej zaangażowane w pracę. Zespoły, które używają mocnych stron na co dzień, są o 13% bardziej produktywne.

Cel projektu

Firma z branży analitycznej oraz konsultingowej działa obszarze badań i doradztwa od ponad 20 lat. Współpracuje z badaczami naukowymi z około 100 krajów i obsługuje sieć ponad 140 firm w globalnej sieci organizacji mleczarskich.

Firma pracuje według koncepcji łączących podejście lean i agile. Celem firmy była analiza i diagnoza mocnych stron, zdefiniowanie ról, określenie celów rozbudowy zespołów oraz wypracowanie wartości w oparciu o kulturę organizacji – zarówno na poziomie indywidualnym, w zespołach oraz całej organizacji.

wdrożenie Radosław Wyrzykowski

Plan projektu

Projekt podzieliliśmy na cztery etapy realizowane kaskadowo dla dwóch grup roboczych.

W pierwszym etapie skupiliśmy się na analizie potrzeb rozwojowych, którego zwieńczeniem było spotkanie podsumowujące dla wszystkich biorących udział w projekcie. Był to również czas na integrację i poznanie uczestników biorących udział w projekcie.

Na drugi etap składało się badanie Gallup CliftonStrengths® oraz autoanaliza mocnych stron autorskim narzędziem opartym na ogólnym modelu psychologii pozytywnej.

Trzecim etapem były indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu wraz z diagnozą mocnych stron w oparciu o raport z przeprowadzonego badania oraz ewaluacja osobistych wartości i celów rozwojowych.

Podczas czwartego etapu realizowaliśmy warsztaty dla zespołów, gdzie skupiliśmy się na przeniesieniu mocnych stron, wartości i celów indywidualnych na poziom całej organizacji.

W jaki sposób pracowaliśmy?

wdrożenie Radosław Wyrzykowski

W projekcie wzięli udział wszyscy pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w firmie. Podczas pierwszego etapu skupiliśmy się na jak najlepszym przedstawieniu założeń projektu i odpowiedzeniu na wszystkie pytania i wątpliwości. Dzięki temu mogliśmy sprawnie przejść przez kolejne etapy, w których kluczowe było zaangażowanie uczestników.

W drugim i trzecim etapie przeanalizowaliśmy raport zawierający spersonalizowany opis mocnych stron oraz pomysłów na rozwój w ramach poszczególnych talentów. Dodatkowo uczestnicy zrobili autodiagnozę mocnych stron oraz poprosili o to samo współpracowników. Efektem była nieformalna ocena 360 stopni w oparciu o podstawy psychologii pozytywnej.

Czwarty etap w praktyczny sposób pozwolił zwizualizować efekty pracy na poziomie zespołowym. Wykorzystaliśmy narzędzia Instytutu Gallupa, studia przypadków najlepszych zespołów sportowych oraz najlepsze praktyki innych zespołów biznesowych do stworzenia matrycy mocnych stron i celów.

Rezultat

Pół roku dotychczasowej współpracy dało efekt w postaci zdiagnozowania mocnych stron, celów, wartości oraz wkładu każdego członka organizacji na poziomie indywidualnym oraz zespołowym. Ten materiał posłuży do ewaluacji dotychczasowej współpracy, lepszego dopasowania ról i dalszego rozwoju zawodowego w ramach struktur organizacji.

W dalszym etapie współpracy skoncentrujemy się wyłonieniu liderów organizacji oraz stworzeniu procesu rekrutacyjnego opartego na mocnych stronach kandydatów. Wszystko po to, aby poprawić kulturę organizacyjną oraz jeszcze bardziej wzmocnić firmę pod względem kompetencji.

wdrożenie Radosław Wyrzykowski

Kontakt

rw@radoslawwyrzykowski.pl

+ 48 505 444 215

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera: