Radosław Wyrzykowski - konsultacja
TALK

Konsultacje indywidualne

Każdy z nas tam był. W miejscu, w którym brakuje pomysłów na to, co dalej. Niezależnie czy jesteś właścicielem firmy, członkiem zarządu, częścią kadry zarządzającej, managerem czy team leaderem – poszerzanie perspektywy jest niezbędne do rozwoju. Dlatego skorzystaj ze sprawdzonych doświadczeń i ugruntowanych badań podczas indywidualnych konsultacji.

Praca zespołowa z Radosławem Wyrzykowskim
TEAM

Praca zespołowa

W raporcie The power of many badacze z EY doszli do kluczowego wniosku. Prawie 90% organizacji staje obecnie przed wyzwaniami tak złożonymi, że tylko skuteczne zespoły są w stanie im sprostać. Dlatego inwestycja w rozwój Twojego zespołu to najlepsza i jedyna możliwa droga do osiągnięcia celów biznesowych.

Praca zespołowa z Radosławem Wyrzykowskim
Programy rozwojowe Radosław Wyrzykowski
PROGRESS

Programy rozwojowe

Długofalowe rozwiązania szyte na miarę. Wspierające kompleksowo rozwój firmy i pracujących w niej ludzi. Programy rozwojowe dają szansę połączyć konsultacje, warsztaty, moderacje czy webinary oraz przyczynić się do trwałej zmiany wiedzy, umiejętności i postaw uczestników.

Każdy program składa się identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych, przygotowania harmonogramu, zebrania zasobów, realizacji wraz z elastyczną koordynacją działań oraz ewaluacji zakończonej raportem i rekomendacją dalszych działań.

  1. Strategia długoterminowa, czyli wyznaczanie celów i OKRów nastawionych na produktywność i mierzalne rezultaty,
  2. Autentyczne wartości, misja i wizja firmy, z którymi współpracownicy chcą się identyfikować,
  3. Transformacja organizacji z wykorzystaniem zwinnych metodyk zarządzania, metodologii lean oraz design thinking,
  4. Skuteczne i efektywne procesy i procedury ułatwiające automatyzację oraz transfer wiedzy,
  5. Jasna struktura organizacyjna, podział ról w zespołach oraz ścieżki karier poziome (eksperckie) i pionowe (managerskie).
Wystapienia publiczne
MEGAPHONE

Wystąpienia publiczne

Skuteczne dotarcie z przekazem wymaga nie tylko ugruntowanej wiedzy i bogatego doświadczenia, lecz przede wszystkim umiejętnego formułowania myśli – obrazowych porównań, zrozumiałych metafor i ciekawych opowieści.

Niezależnie od formuły – wystąpień na konferencji lub wydarzeniu biznesowym, debat eksperckich czy wywiadów – gwarantowana jest rzetelna wiedza, ciekawy przekaz i poczucie humoru. Wszystko to zapewnia wartość dodaną do każdego biznesowego eventu.

Przykładowe tematy wystąpień obejmują:

Wystapienia publiczne
Wystapienia publiczne - w firmie

OFERTA DLA SPORTU

Trening przygotowania mentalnego
HIGH FIVE

Trening przygotowania mentalnego

„Skuteczność Twojego działania jest taka, jak Twoja wiara we własne siły.” – Radosław Wyrzykowski

Trening przygotowania mentalnego jest niezbędnym uzupełnieniem pracy, którą wykonujesz na co dzień. Jest w stanie dać Ci przewagę nad innymi oraz pomóc pokonać wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki temu będziesz wygrywać i realizować cele swoje i swojego zespołu.

MEETING

Współpraca z liderami

„Lider nie jest odpowiedzialny za rezultaty, lecz za zespół, który jest odpowiedzialny za rezultaty.” – Simon Sinek

Managerowie, dyrektorzy, liderzy. Kadra zarządzająca w biznesie, sporcie, sztuce i innych branżach staje przed podobnymi wyzwaniami – mają podobne zadania, wyznaczają w podobny sposób cele i tak samo rozliczani są za efekty. Kluczem jest skuteczna komunikacja, sprawny przepływ informacji i efektywne zarządzanie kryzysami. To wszystko otrzymasz, jeśli zdecydujesz się na współpracę.

TEAMWORK

Warsztaty zespołowe

W 2008 roku obroniłem pracę magisterską i rozpocząłem współpracę na AWF Wrocław. Przez sześć kolejnych lat pracowałem nad kompetencjami społecznymi przyszłych menedżerów sportu, przedsiębiorców oraz zawodników na najwyższym poziomie sportowym. Następnie rozpocząłem współpracę z klubami, organizacjami i związkami sportowymi, która trwa do dziś.

W międzyczasie poznałem z bliska branżę muzyczną. Grałem koncerty w klubach ze swoim zespołem This great end, organizowałem trasy, rozmawiałem z zespołami. Wspólnymi siłami pokonywaliśmy najróżniejsze wyzwania – te zewnętrzne, organizacyjne i wewnętrzne – związane z ludźmi.

Jednocześnie cały czas pracowałem zawodowo w biznesie. Były to przeważnie działy HR w branży finansowej i IT. Miałem okazje pełnić wszystkie role oraz zarządzać zespołem.

Na bazie doświadczeń własnych oraz osób, zespołów i organizacji, z którymi mam okazję współpracować opracowałem unikalny program rozwojowy.

Kierunek: Skuteczność to warsztaty zespołowe, które pomagają pokonywać wyzwania i dążyć do mistrzostwa w swojej dziedzinie. Dzięki nim Twój zespół zdefiniuje mocne strony, wyznaczy cele, opracuje skuteczne zasady i nawyki, poprawi komunikację i współpracę, wzmocni zaangażowanie i nastawienie do działania, opanuje kontrolę emocji oraz nauczy się zachować koncentrację w każdej sytuacji.

Wykłady i webinary
PRESENTATION

Wykłady i webinary

Dzielę się wiedzą w różnorodny sposób dopasowany do potrzeb odbiorców – wystąpienia na żywo, webinary online oraz podcasty. W zależności od grupy kładę nacisk na różne aspekty osiągania sukcesu w różnych dziedzinach życia zawodowego. 

Każde wystąpienie bazuje na własnych doświadczeniach oraz pracy z osobami, zespołami i organizacjami na najwyższym poziomie sportowym i artystycznym. 

Wszystko to jest poparte wieloma latami zgłębiania teorii psychologii społecznej, coachingu sportowego, zarządzania zespołami w biznesie oraz współpracą z wieloma firmami w Polsce i na świecie.

Przykładowe tematy wykładów obejmują:

Wykłady i webinary

rw@radoslawwyrzykowski.pl

+ 48 505 444 215

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera: